Bal Şabalıd I'm honey onlayn mağazada
Azərbaycanca Russian English

Dağ Şabalıd balı

20,00₼ Şabalıd balı şabalıd ağacındakı çiçəklərin nektarından əldə olunur. Bu bal tünd şabalıd rəngdə olmaqla bərabər, dadında və ətrində izlənilən xüsusi qoxuya və tünd dada malikdir. Tərkibində fruktozanın yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar, çox gec kristallaşır və uzun müddət tündlüyünü və maye halını qoruyub saxlaya bilir. Şabalıd balını bakteriyaların düşməni kimi də hesab etmək olar, hətta bəzi hallarda bu balı ən güclü təbii antibotiklər sırasına aid edirlər.
$